فعالیت‌های موکب

تصویر نمایشگاه اربعین 1398

نمایشگاه مظلومیت یمن در اربعین 1398